Werkwijze

  • We maken eerst een afspraak om nader kennis te maken en te bespreken bij welke zaken mijn diensten nodig zijn. Daarvoor is het van belang dat ik het werk even kort kan bekijken.

  • Ik werk op basis van een Overeenkomst van Opdracht. Nadat wij een uurtarief zijn overeengekomen en afspraken hebben gemaakt over de aard van de werkzaamheden en wanneer ik er zal zijn, maak ik de overeenkomst op. Daarin is ook de nieuwe wetgeving rond de AVG opgenomen. Facturering vindt maandelijks plaats, op basis van een gedetailleerde nota.

  • Geheimhouding

  • Het heeft mijn voorkeur om een Geheimhoudingsverklaring te tekenen. Ik garandeer integriteit. Mijn motto is, dat ik wel mét, maar niet óver opdrachtgevers praat. Alles blijft binnen de muren van het pand waar mijn opdrachtgever gevestigd is.

  • Ook is van belang te controleren of er geen sprake is van conflicterende opdrachtgevers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik op dat moment werkzaamheden verricht voor een advocaat die ook tegenpartij is. In dat geval moet de opdracht wachten tot ik mijn werkzaamheden daar heb afgerond.

  • Aansprakelijkheid

  • De werkzaamheden worden secuur en met aandacht uitgevoerd. Maar het blijft mensenwerk. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan … ik ben verzekerd voor aansprakelijkheid.